Blogová stránka pramky.eu

Blog, Webstránka

Vytvorené:20.09.2014

Stránka, ktorá slúži na blogovanie

Share this blog post

Tvorba celého webu, grafiky, grafických prvkov. Web s administráciou pre nahadzovanie nových textov piesní, nahrávok, písanie kníh, jazykového okienka.