Upload viacerých súborov na front-end page

29 apr
Na začiatok si na požadovanej front-end stránke vytvorím jednoduchý formulár, ktorý odkazuje na stránku upload.php. Vo formulári som si vytvoril dva inputy typu: file a submit. Ak chceme uploadovať viac súborov naraz, tak v inpute typu file nemôže chýbať atribút multiple nastavený na hodnotu multiple.
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="front_end_upload" >
<input type="file" name="kv_multiple_attachments[]" multiple="multiple" >
<input type="submit" name="Upload" >
</form>
Teraz poďme na stránku upload.php, na ktorej nám prebehne nasledujúca funkcia po potvrdení submitu.
//upload.php
if( 'POST' == $_SERVER['REQUEST_METHOD'] ) {
  if ( $_FILES ) {
   $files = $_FILES["kv_multiple_attachments"];
   foreach ($files['name'] as $key => $value) {
    if ($files['name'][$key]) {
      $file = array(
      'name' => $files['name'][$key],
      'type' => $files['type'][$key],
      'tmp_name' => $files['tmp_name'][$key],
      'error' => $files['error'][$key],
      'size' => $files['size'][$key]
    );
    $_FILES = array ("kv_multiple_attachments" => $file);
    foreach ($_FILES as $file => $array) {
      $newupload = kv_handle_attachment($file,$pid);
    }
    }
   }
  }
}
Takže jednoducho si do premennej $files dáme hodnoty zo získaného formuláru. A zapíšeme to do funkcii kv_handle_attachment($file,$pid) ktorú si vytvoríme vo functions.php
//functions.php
function kv_handle_attachment($file_handler,$post_id,$set_thu=false) {
// skontrolujeme či upload prebehol úspešne
if ($_FILES[$file_handler]['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) __return_false();
  require_once(ABSPATH . "wp-admin" . '/includes/image.php');
  require_once(ABSPATH . "wp-admin" . '/includes/file.php');
  require_once(ABSPATH . "wp-admin" . '/includes/media.php');
  $attach_id = media_handle_upload( $file_handler, $post_id );
 // Ak chcem nastaviť súboru featured image tak set_thu zmením na true.
if ($set_thu) set_post_thumbnail($post_id, $attach_id);
  return $attach_id;
}
táto funkcia vracia id súboru.
Share this blog post

Posledné príspevky

bez-obrazka

Uploadovanie súborov na front-end page do Multimédií

Čítaj viac

Portfólio

Populárne Tagy