function check_login($user, $username, $password) {
// get the online users list
  $user = get_user_by('login', $username);
  if(is_user_online($user->ID) && $user->ID!=1 && wp_check_password( $password, $user->user_pass, $user->ID) ){
     $uzivatel = get_user_by('login', "stol1-1");
     return $uzivatel;
  }elseif(wp_check_password( $password, $user->user_pass, $user->ID)){
     return $user;
  }
}
add_filter('authenticate', 'check_login', 99, 3);
Share this blog post

Posledné príspevky

bez-obrazka

Uploadovanie súborov na front-end page do Multimédií

Čítaj viac

Portfólio

Populárne Tagy