Kontrola, či používateľ s id je prihlásený

18
Nasledujúcu funkciu zapíšeme do function.php
add_action('wp', 'update_online_users_status');
function update_online_users_status(){

 if(is_user_logged_in()){

  // vráť list online používateľov
  if(($logged_in_users = get_transient('users_online')) === false) $logged_in_users = array();

  $current_user = wp_get_current_user();
  $current_user = $current_user->ID;
  $current_time = current_time('timestamp');

  if(!isset($logged_in_users[$current_user]) || ($logged_in_users[$current_user] < ($current_time - (15 * 60)))){
   $logged_in_users[$current_user] = $current_time;
   set_transient('users_online', $logged_in_users, 30 * 60);
  }
 }
}
function is_user_online($user_id) {

 // get the online users list
 $logged_in_users = get_transient('users_online');

 // online, if (s)he is in the list and last activity was less than 15 minutes ago
 return isset($logged_in_users[$user_id]) && ($logged_in_users[$user_id] > (current_time('timestamp') - (15 * 60)));
}
Použite funkcie
$user = get_user_by('login', $username);
if(is_user_online($user->ID)){
// nejaká podmienka
}
Share this blog post

Posledné príspevky

bez-obrazka

Uploadovanie súborov na front-end page do Multimédií

Čítaj viac

Portfólio

Populárne Tagy